Verzekering

Blz. 2 van 3 POLIS 7B27083 – VLAAMSE BRIDGE LIGA
POLIS Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Sport – en ontspanningsvereniging.
RISICOGEGEVENS Burgerlijke aansprakelijkheid voor de Vlaamse Bridge Liga en alle clubs aangesloten bij de Liga.
Er is dekking voor alle activiteiten (met max. 500 bezoekers) ingericht door de Liga of door een club.
Er is geen meldingsplicht aan de maatschappij van de ingerichte activiteiten.
Persoonlijke ongevallenverzekering van de leden van de Vlaamse Bridge Liga en alle leden van de clubs
aangesloten bij de Liga.
Burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen voor de vrijwillige helpers.
De weg van en naar de activiteiten is eveneens gedekt.
Extra uitbreiding 1: De waarborgen van deze polis zijn tevens verworven voor de schade veroorzaakt aan
de lokalen waarin de verzekerde activiteiten plaatsvinden, met uitsluiting van de schade veroorzaakt door
brand en ontploffing en deze die zou geëist worden op grond van art. 1733-1734 van het Burgerlijk Wetboek
inzake huur-en gebruiksgevaar, doorgaans gedekt in een klassieke brandpolis.
Extra uitbreiding 2: Wij noteren tevens dekking voor ingerichte activiteiten (op sporadische basis) met
max. 5000 bezoekers. Voor deze activiteiten is er echter wel een meldingsplicht.
VERZEKERDE
WAARBORGEN De hieronder vermelde kapitalen zijn van toepassing voor de activiteiten ingericht door de Liga en haar
clubs.
Verzekerde kapitalen:
– Burgerlijke aansprakelijkheid:
* Lichamelijke schade: maximum per slachtoffer 2.500.000 euro en 5.000.000 euro per schadegeval.
* Stoffelijke schade: maximum per schadegeval 620.000 euro.
* Schade door brand, rook, ontploffing en water: 125.000 euro.
Vrijstelling op deze polis bedraagt 125,00 EUR.
De schade aan goederen die gratis ter beschikking worden gesteld aan de vereniging in het kader van de
ingerichte activiteiten, is verzekerd tot 12.500 euro per schadegeval. Er is steeds een vrijstelling van toepassing
van 125,00 euro per schadegeval.
– Rechtsbijstand: 6.200 euro per schadegeval.
– Persoonlijke ongevallen:
* Overlijden: 7.500 euro per slachtoffer dat de volle leeftijd van 5 jaar heeft bereikt of ouder (kinderen tot
en met 4 jaar: 1.250 euro).
* Blijvende Invaliditeit: 15.000 euro
* Medische kosten: 2.500,00 euro

 

Blz. 3 van 3 POLIS 7B27083 – VLAAMSE BRIDGE LIGA
Dekking vrijwilligers
In deze polis wordt er dekking voorzien voor de vrijwillige helpers van Liga en de clubs.
Verzekerde kapitalen:
– Burgerlijke aansprakelijkheid:
* Lichamelijke schade: 12.394.676,24 euro
* Stoffelijke schade: 619.733,81 euro
De bedragen voor de vrijwilligers is geïndexeerd. De indexatie gebeurt aan de hand van het indexcijfer
van de consumptieprijzen, met als basisindexcijfer dat van december 1983, met name 119,64 (basis
1981 = 100). Het toepasselijk indexcijfer is dat van de maand voorafgaand aan deze waarin het schadegeval
zich heeft voorgedaan.
– Persoonlijke ongevallen:
* Overlijden: 2.500 euro per slachtoffer dat de volle leeftijd van 5 jaar heeft bereikt of ouder (kinderen tot
en met 4 jaar: 1.250 euro).
* Blijvende Invaliditeit: 5000,00 euro
* Medische kosten: 625,00 euro